Biuro ekonomiczno-podatkowe GER Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni od wielu lat świadczy usługi księgowe, z każdym rokiem poszerzając grono stałych Klientów. Umiejętność podejmowania trafnych decyzji, wyszkolona, doświadczona kadra pracowników, wnikliwa analiza specyfiki działalności danego Klienta oraz indywidualne podejście i troska o jego dobro – te wszystkie komponenty decydują o naszym profesjonalizmie.

Ofertę naszych usług księgowych kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych.


Zakres usług księgowych naszego Biura

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • obliczanie podatku zryczałtowanego,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Księgi handlowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT,
 • obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji,
 • tworzenie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzanie informacji podsumowującej.

Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i US:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, imiennych raportów dla pracowników,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy do wypłaconych wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji i informacji do US.

Obsługa dokumentacji kadrowej pracowników:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności.

Dane kontaktowe

Adres
GER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia

NIP 588-17-32-590

Telefon
tel. 58 669 03 23
fax. 58 669 03 24
kom. 507 163 613

E-mail
biuro@ger.net.pl


Copyright 2014 GER Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 9 81-345 Gdynia tel. 58 669 03 23 fax. 58 669 03 24     Dane KRS: GER SP Z O O